Showroom - Event

Thiết kế và thi công Event
01 Jun

Những sự kiện là dịp quảng bá hình ảnh Doanh nghiệp, hình ảnh sản phẩm, gắn liền với việc tổng kết các hoạt động, những kết quả đạt được và khen thưởng, giúp tạo dựng sự gắn kết giữa nhân viên và công ty. Ngoài ra cũng là dịp để tri ân đến khách hàng thân thiết, đối tác của Công ty.

Thiết kế và thi công Showroom
01 Jun

Những sự kiện là dịp quảng bá hình ảnh Doanh nghiệp, hình ảnh sản phẩm, gắn liền với việc tổng kết các hoạt động, những kết quả đạt được và khen thưởng, giúp tạo dựng sự gắn kết giữa nhân viên và công ty. Ngoài ra cũng là dịp để tri ân đến khách hàng thân thiết, đối tác của Công ty.