Khách hàng thực tế

1. Gia công vách ốp tường: Công trình gia công vách ốp tại Saigon small-speakup
 
 
 
 
2. Gia công ghế hội trường: Công trình gia công ghế hội trường tại bệnh viện 7A
 
 
 
 
3. Gia công ghế sofa: Công trình gia công sofa tại Saigon small-speakup
 
 
 
 
4. Gia công ghế văn phòng: Công trình gia công ghế văn phòng tại Ngân hàng An Bình